סמינר אורים בכפר הירוק

 "לחנך את לב הילד ולא רק את שכלו..."

                                                                                   רודולף שטיינר

מבוא
הסמינר הפועל בכפר הירוק החל את פעולתו בשנת 2000, תחילה במטרה להכשיר את מורי בית הספר "אורים" ברמת השרון, ואחר כך כמרכז להכשרת מורים וגננים ברוח חינוך ולדורף באזור.
הסמינר מנסה לענות על צורך כפול. מחד, הצורך של בתי הספר וגני ולדורף במרכז ובדרום במורים וגננים שעברו הכשרה מלאה בחינוך ולדורף, ומאידך הצורך של מספר גדל והולך של אנשי חינוך (מורים, גננים, הורים, סטודנטים לחינוך, ועוד) בלימוד שיטתי ובהעמקה ביסודות החינוך עפ"י האנתרופוסופיה.
הסמינר מופעל על ידי צוות מורים בעל ניסיון רב, רבים מהמורים עברו הכשרות במוסדות חינוך בחו"ל.

חינוך ולדורף
חינוך ולדורף נוצר בתחילת המאה ה- 20 ע"י המחנך, הפילוסוף והוגה הדעות, רודולף שטיינר (1861 – 1925). בית הספר הראשון ברוח זו הוקם בעיר שטוטגרט שבגרמניה, לילדי הפועלים במפעל "ולדורף אסטוריה" בעקבות פנייתו של מנהל המפעל אל שטיינר, להקים לילדי הפועלים במפעלו בית ספר ברוח רעיונותיו. מאז התפשטה גישה חינוכית זו בכל רחבי העולם, וכיום קיימים מאות בתי ספר המלמדים ומחנכים בדרך זו.
חינוך ולדורף שם במרכז פעילותי החינוכית את התפיסה ההתפתחותית של רודולף שטיינר.
תחילתו של חינוך ולדורף הייתה בשנות העשרים של המאה ה- 20 ומבחינה גיאוגרפית התמקד תחום התפשטותו בשנים הראשונות בעיקר במרכז אירופה. אולם משנות השמונים התרחב זרם חינוכי זה, התפשט בכל חמשת היבשות – והועבר-הועתק לשפות שונות, לעמים אחרים, בתנאים שונים ומגוונים. בכל ארץ, תרבות ושפה שבה נקלט חינוך ולדורף ישנה השפעה לתנאים, תרבות, אקלים, ודת הייחודיים לה. 


המיוחד בחינוך ולדורף
הדבר החשוב ביותר הוא שמוסדות החינוך (גנים ו/או בתי ספר) של חינוך ולדורף תפקידם לחנך את התלמידים תוך הבנה כי לכל אחד יש כשרים ייחודיים שמגבשים אישיות ייחודית.
אלמנט חשוב בחינוך הוא להציע לילד בכל גיל את מה שנכון עבורו לקבל לצורך התפתחותו.
הלימוד מתבצע מתוך התפיסה ההתפתחותית באמצעות גישה אומנותית- חווייתית אשר מביאה את הילד לפעילות יוצרת גם בתחומים הקשורים לידע וגם במלאכות, מוזיקה, אומנויות שונות וכו'.

חינוך ולדורף בארץ
כבר בתחילת שנות השמונים קמו גני ילדים בארץ ועד היום קמו כ- 100 גנים בכל רחבי הארץ.
עם צמיחת הגנים (והילדים בהם) עלתה מאליה השאלה אודות ההמשך החינוכי והקמת בתי ספר. בארץ קיימים היום מעל 25 בתי ספר מהדרום ועד הצפון: ירושלים, הרדוף, טבעון, רמת השרון, קרית אונו, הוד השרון, פרדס חנה, יודפת, שפרעם, רמת גן, תל אביב, באר שבע ועוד.

מבנה הלימודים בסמינר
הסמינר מציע שני מסלולי לימודים:
המסלול המלא שמתקיים יומיים בשבוע בימי ראשון ורביעי לאורך 4 שנים ומטרתו להכשיר אנשי חינוך וולדורף. השנה הראשונה מהווה שנת יסוד באנתרופוסופיה וחינוך וולדורף וניתן לקחת אותה בפני עצמה לצורך העשרה, מפגש ראשוני עם האנתרופוסופיה ושאלות החינוך.
מסלול העשרה שהוא חד שנתי (ישנה אפשרות להמשיך את הלימודים גם על פני שנים נוספות על בסיס אישי) ומתקיים יום אחד בשבוע- בימי רביעי. מסלול העשרה מיועד למעוניינים במפגש ראשוני וחוויתי עם האנתרופוסופיה דרך פעילות אומנותית ועיונית.

מהלך ההכשרה:
הלימודים הם בהיקף של כ-13 שעות סמסטריאליות אקדמיות בשבוע (8 יח' לימוד בנות שעה כל אחת, בכל שבוע, אוקטובר ועד יוני) בשנתיים הראשונות, ובשנה השלישית והרביעית נוסף עוד יום סדנא חודשי שמתמקד בשאלות של חינוך ומתודיקה. הלימודים מתקיימים בימים א', ד' בשעות 16:15-21:45.


תכנית הלימודים במסלול המלא
תכנית הלימודים של הסמינר משתרעת על פני ארבע שנים בדגשים העיקריים הבאים:
•    העמקה ביסודות האנתרופוסופיה, בתפיסת ישות האדם הדינמית ובפסיכולוגיה ההתפתחותית, עפ"י משנתו

      החינוכית  של רודולף שטיינר 
•    התנסות מגוונת של הסטודנט באומנות, כבסיס להכשרתו האישית כאדם בנוסף להכשרתו הפדגוגית

      האומנותית לצורך ההוראה בבית ספר או גן ולדורף.
•    לימוד והתנסות במתודות של חינוך ולדורף בתחומי הוראה שונים
•    תצפיות בבתי הספר ובגנים הפועלים ברוח חינוך ולדורף.
    
תכנית הלימודים המובאת להלן אינה מחייבת. היא מייצגת את המגמה הכללית של תכנית הלימודים ומהווה בסיס לשינויים בהתאם לצרכי הקבוצות ואילוצי מערכת.

שנה ראשונה - לימודי מבוא:
1.    אנתרופוסופיה- הישות הדינמית של האדם. עבודה עם הספר  "גוף, נפש, רוח"
2.    אנתרופוסופיה- הדרך הפנימית- שאלת הצורך של האדם המודרני לחנך ולהתמיר את עצמו כדי לדעת את 

       עצמו ולפעול במציאות המורכבת של חיי היומיום. עבודה עם הספר "כיצד קונים דעת העולמות העליונים"
3.    התפתחות הילד לאור האנתרופוסופיה (1/2 שנתי)
4.    חינוך לגיל הרך (1/2 שנתי)
5.    ציור ורישום א'
6.    דרמה ועיצוב דיבור א'
7.    אוריתמיה-תנועה אומנותית מיסוד האנתרופוסופיה
8.    שירה
9.    פיסול

משימות לשנה הראשונה
השתתפות בפרויקט אומנותי-קבוצתי (הצגה).
הגשת עבודת ביוגרפיה

שנה שנייה
1.    אנתרופוסופיה
2.    חינוך לגיל הרך (1/2 שנתי)
3.    מתודיקה
4.    סיפורת (1/2 שנתי)
5.    ליווי תצפיות
6.    אוריתמיה ב'
7.    הדרך הפנימית
8.    דיבור וג'ימנסטיקה (1/2 שנתי)
9.    שירה (1/2 שנתי)
10.    פיסול

משימות לשנה השנייה
פרויקט אומנותי באוריתמיה
עבודה עיונית באנתרופוסופיה
תצפיות בגנים

שנה שלישית:
1.    אנתרופוסופיה, עבודה עם הספר: "הפילוסופיה של החירות" (1/2 שנתי)
2.    אנתרופוסופיה – הדרך הפנימית
3.    דינמיקה של ישות האדם וחינוך - "ידע האדם" א'
4.    ליווי תצפיות ופרקטיקום
5.    מתודיקה של העבודה בגן
6.    ציור ורישום
7.    אוריתמיה
8.    אנתרופוסופיה- האבולוציה של ישות האדם- "מדע הנסתר"
9.    דרמה ועיצוב דיבור
10.  שירה ומוזיקה (1/2 שנתי)

משימות לשנה השלישית        
פרויקט אומנותי-קבוצתי (אוריתמיה, הצגה)
עבודה עיונית בחינוך מתוך האנתרופוסופיה
בנוסף, חייב כל סטודנט בתצפיות בהיקף של שלושה שבועות בבית ספר ולדורף.

שנה רביעית:
1.    אנתרופוסופיה, עבודה עם הספר: "הפילוסופיה של החירות" (1/2)
2.    דינמיקה של ישות האדם וחינוך (1/2)
3.    התפתחות התרבות מתוך תולדות האומנות – ½ יח' שבועית שנתית
4.    ציור על לוח- ½ יח' שבועית שנתית
5.    אנתרופוסופיה- האבולוציה של ישות האדם- "מדע הנסתר" (1/2 שנתי)
6.    דרמה ועיצוב דיבור
7.    שירה ומוזיקה
8.    היבטים מעשיים בחינוך ולדורף
9.    אוריתמיה
10.  שאלות מתודיות. ליווי וייעוץ לעבודה המעשית בגנים ובבתי הספר

משימות לשנה הרביעית: 
עבודה עיונית ומעשית המתמקדת בתחום חינוכי מתוך האנתרופוסופיה. העבודה תוצג בפני הסטודנטים ומורי הסמינר.
פרקטיקום של שלושה שבועות בבית ספר ולדורף

*** הקוריקולום הינו תכנית כללית ונתון לשינויים. ***

תכנית הלימודים במסלול העשרה
1.    אנתרופוסופיה- הישות הדינמית של האדם. עבודה עם הספר  "גוף, נפש, רוח". מורה: יפתח בן אהרון
2.    הדרך הפנימית – עבודה עם הספר "כיצד קונים דעת העולמות העליונים". מורה: יעקב ארנן
3.    אוריתמיה – תנועה אומנותית בדיבור ובצליל. מורה: טל בן דוד
4.    ציור – מהו צבע? מהי החוויה שלו בנפש וכיצד אפשר להכיר את הצבעים? עבודה בצבעי מים. מורה: עומר

       רוזן

** תוכנית הלימודים אינה סופית, ויכולה להשתנות משנה לשנה


סגל המורים
מורי החינוך של הסמינר הם מחנכי כיתה בבי"ס ולדורף ואומנים בתחומים שונים. כולם בוגרי הכשרות בסמינרים שונים בארץ ובחו"ל .
רשימת המורים לשנת 2018-19:
•    יעקב ארנן – הדרך הפנימית.
•    יפתח בן אהרון – אנתרופוסופיה.
•    טל בן דוד – אוריתמיה.
•    תמי הרצברג - מוזיקה ושירה.
•    עומר רוזן  – ציור ורישום, התפתחות האנושות מתוך תולדות האומנות.
•    יובל נאור – התבוננות בטבע, אנתרופוסופיה
•    ענבל גינת – עיצוב דיבור ודרמה
•    דניאל שטרול – חינוך
•    גיל קינן - חינוך
•    נעמה גן – חינוך לגיל הרך
•    אורה ינקוביץ – חינוך שנים ג',ד'
•    קטי לוי ניסים – פיסול
•    גיא פרי – התפתחות הילד

הלימודים במסלול המלא מתקיימים בימי א', ד' בין השעות 16:15-21:45 ובשנים ג', ד' בנוסף לימים אלה גם בימי ג' פעם בחודש.
הלימודים במסלול העשרה מתקיימים בימי א' 16:15-21:45 (מצטרפים ביום זה לתלמידי המסלול המלא)

הרשמה:
תהליך ההרשמה כולל השתתפות במפגש מבוא ופגישת היכרות אישית
שכר הלימוד
שכר הלימוד במסלול המלא הינו 11,000 ₪.
שכר הלימוד במסלול העשרה הינו 6,500 ₪.
תנאי התשלום:
בהרשמה: צ'ק מקדמה לפקודת "קיבוץ הרדוף"
את יתרת התשלום ניתן לחלק עד 10 תשלומים בהוראת קבע (הרשאת חיוב) לקיבוץ הרדוף.